ชาบูบุฟเฟ่ต์ ขึ้นราคา

ชาบูอร่อยๆ

        สายกินต้องเจ็บปวด ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ร้านค้าต่าง ๆ ก็ต่างประสบปัญหา ต้นทุนเนื้อหมู – น้ำมันพุ่ง ทำให้ต้องมีการปรับราคาบุฟเฟต์ กันหลาย ๆ ร้าน และต้องซื้ออุปกรณ์ เพื่อป้องกันโควิด เพื่อไม่ให้เกิดการเสี่ยงมากขึ้น จนแบกต้นกันไม่ไหว เนื้อหมู วัตถุดิบหลัก ราคาขึ้น

      ไม่ว่าจะเป็นร้าน Mo Mo Paradise ที่แต่เดิมที ราคา 560 ปรับเปลี่ยน 599 บาท สุกี้ตี๋น้อย จาก 199 บาท เป็น 219 บาท ซึ่งสาเหตุทั้งหมด ก็เกิดจากการที่ เนื้อหมูหน้าฟาร์ม มีราคาที่สูงขึ้น บางร้านก็จะเริ่มปรับขึ้น ในช่วง 1 มค. 2565 สุกี้ดารา ห้วยขวาง ที่ปรับราคาผู้ใหญ่จาก 199 บาท  เป็น 219 บาท

กินชาบู

      ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ประเภท สุกรชำแหละ เนื้อแดง สะโพก ( ที่ยังไม่ได้ตัดแต่ง ) ค้าปลีก อ้างอิง ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่า วันที่ 4 ม.ค. 2564 ราคาเฉลี่ยเนื้อหมูประเภทนี้อยู่ที่ 137.50 บาท/กก. แต่ในวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ราคาอยู่ที่ 172.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 35 บาท

    เนื้อหมู ประเภท สุกรชำแหละ เนื้อแดง สะโพก ( ที่ยังไม่ได้ตัดแต่ง ) ที่ค้าปลีก เดือน ธ.ค. 2564 ราคาเฉลี่ยกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากราคา 137.50 บาท/กก. เป็น 172.50 บาท/กก.

ชาบูใกล้ฉัน

    สุกรชำแหละ เนื้อสามชั้น ค้าปลีก หรือส่วนยอดนิยม วันที่ 4 ธ.ค. 2564 ราคาเฉลี่ยเนื้อหมูประเภทนี้อยู่ที่ 172.50 บาท/กก. แต่ในวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ราคาเฉลี่ยเพิ่ม 217.50 บาท/กก. หรือเพิ่มขึ้น 45 บาท

  ซึ่งเมื่อปลายปี 2564 สถานการณ์ Covid-19 ที่เหมือนกำลังจะดีขึ้น ทำให้ผู้คนกลับมาทานอาหารที่ร้าน ผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้มีการปรับราคา ซึ่งการปรับราคาขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นเพียงร้านเดียว แต่กลายเป็นทุกร้าน ซึ่งผลกระทบนี้ อาจจะไม่ได้เกิดแค่ร้านอาหาร แต่อาจจะส่งผลต่อภาพรวม การใช้ชีวติของคนไทยมากขึ้น